Pachová stopa stále páchne, zatím...

6. 03. 2019 16:25:28
Co mají trestní kauzy Lukáše Nečesaného, Michala Šnajdra, Davida Šimona či Martina Balhara a řady, řady dalších společného? Neuvěřitelný zápach pachových stop.

Včerejší nález Ústavního soudu, který naleznete zde, je ve věci tzv. metody pachové identifikace velkým průlomem. Není až tak rozhodující, že se Ústavní soud zabýval jen procesní stránkou věci, ale rozhodné je, že výzkum České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) “Ověření a zdokonalení metody pachové identifikaceoznačil za nový vědecký poznatek, který je vědecky podložený. Tento nález má přesah i do dalších trestních kauz, neboť ve smyslu § 287 a násl. trestního řádu je nový vědecký poznatek způsobilým důkazem k prokázání existenci nové skutečnosti či nového důkazu, jenž může přivodit nové rozhodnutí ve věci.


Dosud se obecné soudy vysloveně “zuby nehty“ brání přijmout a akceptovat tu skutečnost, že tak jak byla metoda pachové identifikace na území České republiky od roku 1989 do 1. 4. 2018 prováděna, byl jeden velký podvod, protože psovod znal umístění správné pachové konzervy.


Spolek Šalamoun ve své investigativní činnosti a opět po mírném “boji” lege artis získal další dokument Policejního prezidia Policie ČR s názvemRizika aplikační praxe metody pachové identifikace v Policii České republiky“, který publikujeme v plném rozsahu zde. V závěrečné zprávě této komise ve složení 9 odborníků z řad Policie ČR a oficiálního znalce Doc. JUDr. Martina Kloubka, stojí za zmínku konstatování:

V listopadu 2012 se konalo u náměstka policejního prezidenta pro podporu výkonu jednání zaměřené na problematiku provádění pachové identifikace v Policii České republiky. Na tomto jednání byl prezentován problematický stav aplikační praxe v oblasti využití metody pachové identifikace (dále jen „MPI“) v Policii České republiky. Bylo konstatováno, že současná aplikační praxe je na základě názorů soudních znalců specializujících se na kriminalistickou odorologii nadále neudržitelná, riskantní a z pohledu dokazování trestné činnosti neperspektivní, a to ani pro využití v rámci operativní činnosti.Dále bylo konstatováno, že je třeba přijmout systémové kroky směřující k eliminaci nebo významnému snížení hrozby poklesu věrohodnosti MPI jako takové v rámci trestního řízení. Mimo jiné bylo zdůrazněno, že řešení stávající situace bude vyžadovat taktický přístup a koordinaci všech zainteresovaných služeb Policie České republiky. (zdroj)

Zde je zcela zřejmé, že i Policie ČR věděla, nejméně od roku 2012, že MPI (metoda pachové identifikace) je nadále neudržitelná a to ani v rámci operativní činnosti a sama tuto skutečnost přiznává. Bohužel ke změně došlo až od 1. 4. 2018. Závěry této komise Policie ČR jsou naprosto ve shodě s výzkumem ČZU.

Česká republika byla bohužel jediná země v Evropě, kde bylo psovodovi známo umístění správné pachové konzervy. Ve skutečnosti většina evropských zemí metodu nepoužívá. Používaná je kromě Francie a části Německa pouze v zemích bývalého Východního bloku. Zrušená byla v Holandsku, Dánsku, nedávno ve Finsku. Nepoužívá se ve Španělsku, Rakousku, Itálii, Velké Británii, Irsku, Portugalsku, Švýcarsku, Lucembursku a ostatních zemích Západní Evropy. Česká republika byla tedy jedinou zemí, o které je nám známo, že metodu využívá.

Je na místě uvést, že např. v Holandsku dne 6. března 2011 ze strany tzv. College van Procurers– Generaal (jakési kolegium generálních prokurátorů) další provádění pachové identifikace zakázáno z důvodů falešných pozitivních značení psy. Tomuto zákazu předcházel skandál, kdy vyšlo najevo, že si policejní psovodi vzájemně sdělovali, na které pozici je umístěn cílový vzorek. Zde je na místě zdůraznit, že zatímco holandští psovodi bylo za toto jednání odsouzeni, v podmínkách České republiky je takový nepřípustný postup (absurdně) v souladu s již zmiňovaným pokynem ŘSPP č. 9/2009, (a všemi předchozími) protože podle tohoto předpisu Policejního prezídia ČR si psovod dokonce pachovou řadu připravuje a staví zcela sám (sic!).

Rud Haak pak dokonce napsal spolu s Resi Gerritsen knihu K9 Fraud! Fraudelent Handling of Police Search Dogs, Detseling Enterprises Ltd. Calgary, Alberta, Canada (2010), ve které označuje takové provádění porovnání pachů, jak je upraveno v policejním pokynu ŘSPP č. 9/2009, jako fraud (podvod) anebo junk science (pseudovědu).

Až do včerejšího dne obecné soudy ve snaze udržet stabilitu odsuzujících rozsudků, nazývali výzkum“věření a zdokonalení metody pachové identifikace” jen jako jeden z dílčích pohledů, jen jako jeden z názorů. Dokonce soudce Vrchního soudu v Olomouci v usnesení konstatuje, že metoda pachové identifikace je spolehlivá metoda, léty prověřená a dále, že Vrchní soud v Olomouci metodiku za nový vědecký poznatek nepovažuje. Po včerejším nálezu ÚS je zjevné, že závěr soudruha předsedy, byl závěr MYLNÝ.(zdroj).

Jak obrovsky průlomový nález Ústavního soudu je, přiblížím na konkrétních trestních kauzách.

Jaroslav Schindler
Odsouzen na základě bitím vynuceného přiznání a pachové stopy. Po cca 5 letech zjištěno, že pachatel je někdo zcela jiný. (Skutečný pachatel odsouzen a J. Schindler po 12 letech pravomocně zproštěn).

Jan Eliáš

Odsouzen k 13 letům odnětí svobody. Ve vazbě a výkonu trestu cca 3 roky, následně propuštěn, jediným důkazem byla pachová stopa na vodítku, kterým měla být poškozená uškrcena. Pachatel zjevně běhá na svobodě dodnes.

Michal Šnajdr
Odsouzen k 10 letům odnětí svobody. Stěžejní důkaz byla pachová stopa v jeho vozidle, ve které měl unést poškozenou. Po více jak roce propuštěn. Policie začala stíhat skutečné pachatele.
Při obnově řízení vyšlo najevo, že poškozená byla unesena ve zcela jiném vozidle, než byla nalezena pachová stopa.

Lukáš Nečesaný

Nepravomocně zproštěn obžaloby. Jediným důkazem o přítomnosti Lukáše Nečesaného na místě činu je pachová stopa. Skutečný pachatel zjevně běhá na svobodě dodnes.

Martin Balhar

Odsouzen k 19 letům odnětí svobody. Jediným důkazem přítomnosti na místě činu je pachová stopa. V dané fázi v řízení o obnově řízení.

David Šimon

Odsouzen k 21 letům odnětí svobody. Jediným důkazem o jeho přítomnosti na místě činu je pachová stopa.

Roman Ševčík

Odsouzen k 21 letům odnětí svobody na základě bitím vynuceného přiznání a pachové stopy. Dnes již propuštěn z výkonu trestu a 10 let se nachází dodnes v léčebně. Spolek Šalamoun intenzivně připravuje obnovu řízení po neuvěřitelných 30 letech.

Předpokládáme, že můžou existovat desítky, možná stovky a možná tisíce dalších případů.


Jen na těchto pár příkladech chci akcentovat, jak zásadním důkazem je pachová stopa. Obdivuhodná je ta skutečnost, že na místě činu ani jeden z “pachatelů” nezanechal stopu poněkud věrohodnější jako je otisk prstu, DNA, trasologické stopy, biologické stopy a řady dalších, ale vždy jen stopu pachovou. :)

Pokud tedy včerejším nálezem Ústavní soud označil metodiku “Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace” zanový vědecký poznatek, je nutno zdůraznit, že závěr výzkumu zní, že metoda pachové identifikace je natolik nevěrohodná a na hranici náhody, že celou metodu pachové identifikace nedoporučují používat jako důkaz v trestním řízení.

Je velká naděje, že pachová stopa v České republice definitivně dosmrdí.

Václav Peričevič

místopředseda Spolku Šalamoun

Autor: Vašek Peričevič | středa 6.3.2019 16:25 | karma článku: 26.98 | přečteno: 1578x

Další články blogera

Vašek Peričevič

Kauza Roman Ševčík: Po skoro 30 letech propuštěn z ústavní léčby, aneb jeden zmařený život

Případ Romana Ševčíka je případem o jednom mladém bojácném chlapci, který byl zadržen skoro před 30 lety, tedy ještě před "listopadem 89" a jeho totálně zmařeném životě a noční můrou náš všech, "kteří o tom něco víme...."

12.3.2019 v 13:23 | Karma článku: 29.13 | Přečteno: 1468 | Diskuse

Vašek Peričevič

Kauza: Petr Kramný - MUDr. Igor Dvořáček, nejpilnější znalec v České republice II.

Bývalý přednosta Ústavu soudního lékařství v Ostravě MUDr. Igor Dvořáček je duchem případu Petra Kramného a dle našeho názoru "Capo di Tutti Capi" v Ostravě. Po měsících investigativní práce přinášíme konkrétní účtované částky.

21.2.2019 v 10:57 | Karma článku: 45.65 | Přečteno: 9199 | Diskuse

Vašek Peričevič

Kauza: Lukáš Nečesaný - a dost

Dnes uspěl Lukáš Nečesaný u Ústavního soudu, který nálezem rozhodl, že byla porušena již dokonce ústavně zaručená práva Lukáše Nečesaného a usnesení Vrchního soudu v Praze v plném rozsahu zrušil.

12.2.2019 v 15:41 | Karma článku: 31.42 | Přečteno: 2292 | Diskuse

Další články z rubriky Občanské aktivity

Bedřich Dvořák

Ministerstvo obrany chce lidi připravovat na válku nebo krizi

Mám jako odpověď jediné slovo - " NECHCI ". Souhlasím s nějakými opatřeními k povodním. K výpadkům energií je to již jiné. Ty musí někdo nějak zavinit a společnost to musí vyřešit. Válčit nechci v žádném případě.

17.3.2019 v 11:12 | Karma článku: 19.27 | Přečteno: 440 | Diskuse

Veronika Valíková

Anketa o vyloučení Václava Klause mladšího z ODS

Také se zapojím. Když dnes zasedá výkonná rada strany, aby rozhodla, jak potrestat neposlušného poslance, který setrvale hřeší svou pravdomluvnosti. Pevně věřím, že ODS Klause juniora nevyžene. V opačném případě ji nebudu volit.

16.3.2019 v 11:06 | Karma článku: 46.88 | Přečteno: 8434 | Diskuse

Zdenek Horner

Největším uctěním obětí z NZ by bylo

zakázat na netu všechny, kdo schvalují muslimský masakr, nebo jej alespoň využívají k dalšímu útoku na muslimy. Masový vrah zabije desítky muslimů a někteří mají tu drzost navrhovat zákaz islámu. To jako za trest?

16.3.2019 v 2:32 | Karma článku: 12.78 | Přečteno: 682 | Diskuse

Zdenek Horner

Nepřiměřené zobecňování

Sice mne nepřekvapuje, že se po teroristickém útoku na Novém Zélandě rojí blogy, které hledají viníka. Každý cítí bezmoc i latentní spoluvinu. Můžeme za to jako lidský druh? Je každá vražda podmíněna světonázorem?

15.3.2019 v 13:26 | Karma článku: 6.36 | Přečteno: 321 | Diskuse

Bedřich Dvořák

Babiš se ve Sněmovně rozčiloval: Dokud já budu premiér, slevy budou

̈Každá sleva je pro příjemce příjemná,ale současný systém je jen snaha o ždímání Státního rozpočtu.Jezdím vlakem rád a úroveň cestování se zlepšuje. Přece dnešní technika již umožňuje dokonalé mapování celého problému

14.3.2019 v 17:24 | Karma článku: 13.64 | Přečteno: 673 | Diskuse
Počet článků 23 Celková karma 37.04 Průměrná čtenost 2295

Jsem místopředseda Spolku Šalamoun, který se od roku 1993 snaží poukazovat na pochybení české justice a to v konkrétních případech a lidských osudech.

 
Spolek Šalamoun se zabýval od roku 1993 tisíce případy, kdy v řadě případů se nám justiční pochybení podařilo zvrátit, či v řadě případů dosáhnout např. milosti prezidenta republiky.


Od roku 2015 se velmi intenzivně mj. zabývám kauzou Petra Kramného, která není žádným justičním omylem, ale krystalickým justičním zločinem, který nemá obdoby.

Najdete na iDNES.cz